Nawigacja

Emisja dwutlenku węgla (CO2)

źródło: Europejska Agencja Środowiska (Statistical Pocketbook 2022, 2021)

 

 Dane podstawoweUdział środków transportu
 Pliki i przydatne linki  Metoda liczenia

DANE PODSTAWOWE

Wielkość emisji CO2 ogółem (mln ton)
kraje 2018 2019 2020
EU-27 3 189,4 3 054,7 2 688,0
EU-27 + UK  3 605,1 3 457,8 3 026,6
Polska 340,0 321,7 304,9
Emisje CO2 (mln ton) z transportu, w tym z międzynarodowych tankowców
kraje 2018 2019 2020
EU-27 1084,7 1092,3 888,8
EU-28 1252,1 1257,2 1007,4
Polska 68,2 69,4 64,8
Udział wybranych sektorów w emisji w 2020 r*
sektory udział procentowy w EU-27 udział procentowy w Polsce
sektor energetyczny 28,73% 45,59%
przemysł 23,02% 15,75%
transport 28,57% 20,93%
mieszkalnictwo 11,25% 10,23%
agrokultura, leśnictwo, rybactwo 3,02% 3,99%
pozostałe 5,42% 3,51%
*Dane zawarte w emiscji CO2 - wyjaśnienia
 

UDZIAŁ RODZAJÓW TRANSPORTU

Udział wybranej gałęzi transportu w emisji dwutlęnku węgla w 2020 r. 
rodzaj transportu  udział procentowy w EU-27 udział procentowy w Polsce
transport drogowy 76,68% 94,74%
transport wodny  15,29% 1,49%
transport lotniczy 7,13% 2,20%
transport kolejowy  0,39% 0,40%
inne 0,52% 1,18%

 

PLIKI I PRZYDATNE LINKI

Pliki do pobrania i linki
dokumenty pliki do pobrania
Statistical Pocketbook 2022- zakres związany z emisją CO2
przydatne linki
https://transport.ec.europa.eu/media-corner/publications/statistical-pocketbook-2022_en
https://transport.ec.europa.eu/media-corner/publications/statistical-pocketbook-2021_en
https://transport.ec.europa.eu/document/download/bd69e90c-e014-4723-9111-bca650b2912c_en
https://www.eea.europa.eu/
https://www.kobize.pl/en/fileCategory/id/16/krajowa-inwentaryzacja-emisji
https://www.ecotransit.org/en/emissioncalculator/

 

  • Udział emisji CO2 w gospodarce i transporcie w 2019 roku. Statistical Pocketbook 2021
    2019
  • Udział emisji CO2 w gospodarce i transporcie w 2020 roku. Statistical Pocketbook 2022
    2020

 

 

 
do góry