Nawigacja

Korytarze transportowe

Kolejowe korytarze towarowe RFC

O korytarzach towarowychWykaz korytarzy transportowych RFC
Mapa korytarzyKorytarze transportowe w Polsce
 

O KORYTARZACH TOWAROWYCH RFC

Kolejowe korytarze towarowe to europejskie przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego względem innych rodzajów transportu.

Obowiązek ich wdrożenia został nałożony na Polskę przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy.

Główną cechą charakterystyczną korytarzy towarowych jest nowa oferta skierowana do wnioskodawców. Obejmuje ona między innymi utworzenie dla każdego korytarza punktu kompleksowej obsługi Corridor one-stop shop (C- OSS), gdzie wnioskodawca składa wniosek o przydział trasy i otrzymuje na niego odpowiedź w jednym miejscu, w ramach jednej operacji, dla pociągów towarowych przekraczających co najmniej jedną granicę w korytarzu towarowym.

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia 913/2010 korytarz towarowy powinien przebiegać przez terytorium co najmniej trzech państw członkowskich, lub dwóch państw członkowskich, jeżeli odległość między terminalami kolejowymi obsługiwanymi przez ten korytarz jest większa niż 500 km.

WYKAZ KORYTARZY TRANSPORTOWYCH RFC

Aktualnie w Europie jest 11 Kolejowych Korytarzy Towarowych.

RFC1 – Ren – Alpy prowadzący z Holandii przez Belgię, Niemcy, Szwajcarię do Genui we Włoszech

RFC2 – Morze Północne – Morze Śródziemne prowadzący z Holandii i Belgii przez Luksemburg, Francję do Fos-sur-Mer i Marsylii we Francji i Bazylei w Szwajcarii

RFC3 – Skandynawia – Morze Śródziemne prowadzący z Norwegii i Szwecji przez Danię, Niemcy, Austrię do Palermo we Włoszech

RFC4 – Atlantycki z Portugalii przez Hiszpanię i Francję z Mannheim w Niemczech

RFC5 – Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie prowadzący z Polski przez Czechy i Słowację, Austrię, Słowenię do Ravenny we Włoszech

RFC6 – Śródziemnomorski prowadzący z Hiszpanii przez Francję, Włochy, Słowenię i Chorwację do Záhony na Węgrzech

RFC7 – Orient/Wschód – Morze Śródziemne prowadzący z Holandii i Płn. Niemiec przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Rumunię, Bułgarię do Pireusu w Grecji

RFC8 – Morze Północne – Morze Bałtyckie prowadzący z Belgii i Holandii przez Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę do Tallina w Estonii

RFC9 – Ren – Dunaj prowadzący ze Strasburga we Francji przez Niemcy, Austrię i Czechy, Słowację, Węgry do Konstancy w Rumunii

RFC10 – Alpy – Bałkany Zachodnie prowadzący z Austrii przez Słowenię, Chorwację, Serbię do Swilengradu W Bułgarii

RFC11 – Amber (Bursztynowy) prowadzący ze Słowenii przez Węgry i Czechy do Małaszewicz w Polsce.

MAPA KORYTARZY TRANSPORTOWYCH RFC

Aktualna mapa korytarzy transportowych dostępna jest na stronie RailNetEurope. Jakiekolwiek użycie tej mapy bez modyfikacji w publikacji elektronicznej lub drukowanej jest dozwolone z wyraźnym odniesieniem do RNE jako autora i posiadacza praw autorskich.

https://rne.eu/wp-content/uploads/Rail-Freight-Corridors-RFCs_Map_Printable-version-scaled.jpg

 

KORYTARZE RFC W POLSCE

  • Korytarz nr 5 (RFC 5) Bałtyk – Adriatyk

Przebiegając przez sześć państw członkowskich (Polskę, Republikę Czeską, Słowację, Austrię, Włochy i Słowenię) korytarz łączy porty bałtyckie w Gdyni/Gdańsku i Szczecinie/Świnoujściu z poniższymi portami basenu Morza Adriatyckiego: Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste (zwany dalej Port Triest), Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia (zwany dalej Port Wenecja), Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale – Porto di Ravenna (zwany dalej Port Rawenna), Port Koper.

Korytarz Bałtyk – Adriatyk o długości 1800 km pozwala na utworzenie większej liczby możliwych tras między basenami Morza Bałtyckiego i Morza Adriatyckiego: z Północy na Południe, zaczynając bądź w portach w Szczecinie i Świnoujściu, przez Poznań i Wrocław, bądź też w portach w Gdyni i Gdańsku bezpośrednio do Katowic lub przez Warszawę i Łódź, korytarz łączy polskie węzły miejskie i logistyczne sieci bazowej z węzłami zlokalizowanymi w Republice Czeskiej, na Słowacji i w Austrii, docierając do Wiednia przez Bratysławę lub Ostrawę. Drogowe i kolejowe połączenia korytarza biegną dalej z Austrii w kierunku portów Morza Adriatyckiego: Kopru, Triestu, Wenecji i Rawenny, przez Lublanę w Słowenii lub przez Udine, biegnąc także przez Wenecję i Bolonię we Włoszech.

Korytarz obejmuje łącznie 13 węzłów miejskich i portów lotniczych, 10 portów i blisko 24 czynne terminale kolejowo drogowe. Szkielet osi transportowej Bałtyk – Adriatyk stanowią trasy kolejowe i drogowe. W istocie jest to jeden z niewielu korytarzy, które nie obejmują śródlądowych dróg wodnych, nawet jeżeli korytarz ten łączy się z siecią bazową śródlądowych dróg wodnych TEN-T na różnych odcinkach. Jego sieć kolejowa odpowiada głównie Kolejowemu Korytarzowi Towarowemu nr 5 Bałtyk – Adriatyk.

Korytarz ten przecina pięć innych korytarzy. W Polsce, korytarz ten przecina korytarz Morze Północne – Morze Bałtyckie w kierunku Zachód-Wschód, zaś w Republice Czeskiej, Austrii i na Słowacji przecinają go korytarz Wschód – wschodnia część regionu Morza Śródziemnego i korytarz Ren – Dunaj. Dalej na południe, we Włoszech i na Słowenii, korytarz w znacznej części przebiega równolegle do korytarza Śródziemnomorskiego. Ponadto, istnieje jedno przecięcie z korytarzem Skandynawia – Morze Śródziemne między Bolonią a Faenzą wzdłuż trasy kolejowej Bolonia – Rawenna, obejmujące także węzły miejskie i logistyczne w Bolonii.

Na terenie Polski do RFC5 przypisane jest 32 terminale towarowe: BCT – Bałtycki ‐Terminal Kontenerowy (Terminal BCT Gdynia); Gdynia Container Terminal; Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk (Deepwater Container Terminal);GDAŃSKI TERMINAL KONTENEROWY Gdańsk Zaspa Towarowa; PCC Intermodal - Terminal PCC Kutno Stara Wieś; Erontrans Terminal Kontenerowy w Strykowie; Terminal Kontenerowy Spedcont Łódź Terminal Centrostal Łódź S.A.; Loconi Terminal Kontenerowy Radomsko; Erontrans Terminal Kontenerowy w Radomsku; METRANS Terminal Dąbrowa Górnicza; Euroterminal Sławków Sosnowiec Maczki; PCC Intermodal - Terminal PCC Brzeg Dolny; OT Port Świnoujście – Terminal Kontenerowy Świnoujście; DB Port Szczecin Szczecin Port Centralny; Terminal Kontenerowy Schavemaker Kąty Wrocławskie; Terminal kontenerowy Siechnice - Baltic Rail Siechnice; PKP Cargo Connect - Terminal Kontenerowy Poznań Franovo Gądki; Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań II CLIP Logistics Sp. z o.o. Swarzędz; Rail Hub Terminal Gądki - Matrans Polonia Gądki;  Ostsped Intermodal - Terminal Kontenerowy Szamotuły; Terminal Kontenerowy Gliwice - PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. Gliwice; PCC Intermodal - Terminal PCC Gliwice;  Rail Terminal Rzepin sp. z o.o. Rzepin; BALTCHEM S.A. - Zaklady Chemiczne w Szczecinie Szczecin Port Centralny; Bałtycka Baza Masowa Gdynia Port; Brzeski Terminal Kontenerowy Brzesko Okocim; Bulk Cargo-Port Szczecin Szczecin Port Centralny; CARGOSPED Terminal Braniewo Sp. z o.o.; Euro-Terminal Świnoujście; ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI S.A. Gliwice.

Oficjalna strona korytarza:

https://www.rfc5.it/

  • Korytarz nr 8 (RFC 8) Morze Północne – Morze Bałtyckie

Korytarz Morze Północne – Morze Bałtyckie obejmuje 5986 km torów kolejowych, 4092 km dróg i 2186 km śródlądowych dróg wodnych. Jest to jeden z dziewięciu korytarzy sieci bazowej i jedyny przebiegający wyłącznie na północy Europy. Korytarz stanowi przykład realizacji głównego celu nowej polityki dotyczącej TEN-T jakim jest łączenie wschodu z zachodem oraz poprawy dostępności wschodnich państw członkowskich. Jest to najdalej wysunięty na północ korytarz łączący rynki Europy Zachodniej z rynkami Wschodu. Łączy on region Morza Bałtyckiego z Holandią przez Helsinki, państwa bałtyckie, Polskę i Niemcy.

Przebieg: Antwerpia, Rotterdam,  Amsterdam, Wilhelshaven, Bremenhaven, Hamburg/ Akwizgran, Hannover, Berlin, Warszawa, Terespol, granica Polsko-Białoruska/Kowno, Ryga, Tallin/ Falkenberg, Praga, Katowice.

Ważną cechą korytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie jest połączenie z innymi korytarzami za pośrednictwem multimodalnych punktów przecięcia (węzłów). Helsinki stanowią połączenie z korytarzem Skandynawia–Morze Śródziemne, Warszawa, Łódź i Poznań stanowią połączenie z korytarzem Bałtyk–Adriatyk, natomiast Berlin i Hanower z korytarzem Orient–Wschodnia część regionu Morza Śródziemnego oraz z korytarzem Skandynawia–Morze Śródziemne. W zachodniej części korytarza, Kolonia, Nijmegen, Liège stanowią punkty przecięcia z korytarzem Ren–Alpy, a Antwerpia, Bruksela, Rotterdam i Amsterdam są punktami przecięcia korytarzy Ren–Alpy i Morze Północne–Morze Śródziemne.

Na terenie Polski do RFC8 przypisane jest 14 terminali towarowych: Euroterminal Sławków (Euroterminal Sławków) Jaworzno Szczakowa; Terminal Gądki (METRANS (Polonia) Sp. z o.o.); Terminal Gliwice (PCC Intermodal S.A. ); Terminal Gliwice (port) (Śląskie Centrum Logistyki S.A.); Terminal Kąty Wrocławskie (SCHAVEMAKER INVEST SP. Z O.O.); Terminal Kutno (PCC Intermodal S.A.); Terminal Pruszków (METRANS (Polonia) Sp. z o.o.); Terminal Kontenerowy Spedcont Łódź (Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. w Łodzi); PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze; Centrum Logistyczne Łosośna (Centrum Logistyczne w Łosośnej); Terminal Kontenerowy Poznań Franowo (PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.); Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II (CLIP Logistics Sp. z .o.o.); PCC Intermodal – Terminal PCC Brzeg Dolny; Terminal Dąbrowa Górnicza (METRANS (Polonia) Sp. z o.o.).

Oficjalna strona korytarza:

http://rfc8.eu/

  • Korytarz nr 11 (RFC 11) Amber – Bursztynowy

Bursztynowy Korytarz Towarowy łączy południowo-wschodnią Polskę, Słowację, Węgry i Słowenię z granicą białoruską w Terespolu, obejmuje również miasta stołeczne: Budapeszt, Bratysławę i Ljubljanę oraz centra przemysłowe w okolicach Krakowa, Katowic (Górnośląski Okręg Przemysłowy), Warszawy, Koszyc i Miszkolca. Południowy kraniec korytarza sięga portu Koper położonego nad Adriatykiem w Słowenii. Korytarz stanowi uzupełnienie europejskiej sieci korytarzy towarowych dzięki połączeniom z korytarzami nr 5, 6, 7, 8 i 9.

Na terenie Polski do RFC11 przypisane są 22 terminale towarowe: PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze; EUROPORT Małaszewicze Duże; Terminal Przeładunkowy Wólka;  Transgaz S.A. Zalesie;  Terminal Kontenerowy Warszawa – PKP Cargo Connect Sp. z o.o.; Loconi Intermodal Terminal Kontenerowy Warszawa;  Polzug Terminal Kontenerowy Pruszków;  Terminal Kontenerowy Warszawa Główna Towarowa SPEDCONT Sp. z o.o.; Terminal Kontenerowy Gliwice - PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.; PCC Intermodal - Terminal PCC Gliwice;  Terminal Sosnowiec Poludniowy (Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o.); Euroterminal Sławków;  Polzug Terminal Dąbrowa Górnicza;  Brzeski Terminal Kontenerowy – Karpiel sp. z o.o.; Terminal kontenerowy Włosienica;  PCC INTERMODAL - Terminal Kolbuszowa; Lubelski Terminal Kontenerowy; Erontrans Terminal Kontenerowy w Radomsku;  Loconi Intermodal S.A. Terminal Kontenerowy Radomsko; Erontrans Terminal Kontenerowy w Strykowie;  Terminal Kontenerowy Łódź Chojny; SPEDCONT Terminal Kontenerowy Łódź Olechów.

Oficjalna strona korytarza:

https://rfc-amber.eu/

 


 
do góry