Nawigacja

Linie kolejowe

Linie kolejowe w 2021 r.

Dane podstawoweDane roczne 2014-202  Plik -  Dane 2014-2021

NAJNOWSZE DANE

Długość linii kolejowych zarządców w 2021 r. (km)
zarządca linie normalnotorowe linie szerokotorowe
CARGOTOR 11,35 28,52
CTL Maczki-Bór 18,68  
DSDiK  37,59  
Euroterminal Sławków 5,49 2,81
Infra Silesia  28,05  
JSK 46,29  
KP Kotlarnia - Linie Kolejowe 50,27  
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp.z o.o.   394,65
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 18 428,97 141,29
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 32,65  
PMT Linie Kolejowe 40,62  
Pomorska Kolej Metropolitalna 18,33  
UBB Polska 1,44  
WKD 38,63  

 

Długość linii normalnotorowych, udział, gęstość wg województw w 2021 r.
kraj/województwo km udział procentowy  (wg rodzaju linii)  % gęstość linii kolejowych km / 100 km2
Polska 18 758,37 100,00% 6,00
dolnośląskie 1 775,20 9,46% 8,90
kujawsko- pomorskie 1 199,41 6,39% 6,67
lubelskie 903,30 4,82% 3,60
lubuskie 913,39 4,87% 6,53
łódzkie 1 080,30 5,76% 5,93
małopolskie 1 013,16 5,40% 6,67
mazowieckie 1 717,84 9,16% 4,83
opolskie 783,52 4,18% 8,32
podkarpackie 862,78 4,60% 4,83
podlaskie 716,52 3,82% 3,55
pomorskie 1 211,57 6,46% 6,61
śląskie 1 866,22 9,95% 15,13
świętokrzyskie 601,77 3,21% 5,14
warmińsko-mazurskie 1 061,62 5,66% 4,39
wielkopolskie 1 881,26 10,03% 6,31
zachodniopomorskie 1 170,50 6,24% 5,11

 

 Długość linii szerokotorowych, udział, gęstość, wg województw w 2021 r.  (km)
kraj/województwo km udział procentowy  (wg rodzaju linii)  % gęstość linii kolejowych km / 100 km2
Polska 567,3 100,00% 0,18
lubelskie 189,1 33,34% 0,75
małopolskie 67,2 11,85% 0,44
podkarpackie 114,9 20,25% 0,64
podlaskie 41,9 7,39% 0,21
śląskie 5,4 0,95% 0,04
świętokrzyskie 119,9 21,14% 1,02
warmińsko-mazurskie 28,8 5,07% 0,12

 

 

DANE ROCZNE 2014-2021

Długość i gęstość linii kolejowych (km)
rok ogółem linii kolejowych   (bez podziału na rodzaj linii) gęstość linii kolejowych km / 100 km2
2014 19 294 6,2
2015 19 330 6,2
2016 19 214 6,1
2017 19 291 6,2
2018 19 347 6,2
2019 19 457 6,2
2020 19 461 6,2
2021 19 326 6,2

 

Struktura torów kolejowych eksploatowanych wg dopuszczalnych prędkości w udziale procentowym
rok Vmax >160 120<Vmax ≤160 80< Vmax ≤120 60< Vmax ≤80 Vmax ≤ 60
2014 0,63% 11,21% 39,79% 17,13% 31,24%
2015 0,64% 12,97% 39,93% 16,95% 29,51%
2016 0,64% 14,88% 41,42% 16,60% 26,45%
2017 0,99% 14,81% 42,98% 15,75% 25,48%
2018 0,96% 14,85% 43,94% 15,52% 24,73%
2019* 1,00% 15,00% 45,60% 15,10% 23,40%
2020* 2,10% 14,51% 45,70% 15,64% 22,05%
2021* 2,11% 15,14% 46,72% 14,97% 21,06%

 

 

Struktura torów kolejowych eksploatowanych wg dopuszczalnych nacisków osi (w kN) w udziale procentowym
  P ≥ 221 221 > P ≥ 210 210 > P ≥ 200 P < 200
2014 48,90% 7,13% 17,59% 26,38%
2015 52,29% 6,29% 15,99% 25,44%
2016 55,29% 5,83% 14,16% 24,72%
2017 57,84% 5,22% 12,82% 24,12%
2018 58,88% 5,11% 11,93% 24,08%
2019* 75,62% 2,89% 8,89% 12,59%
2020* 75,85% 2,86% 8,62% 12,66%
2021* 76,35% 2,81% 8,89% 11,95%

 * dane za 2019-2021 po zmianie metody liczenia - wg najwyższej wskazanej wartości dostępnej na danym torze

PLIKI - DANE 2014-2021

Zawartość plików - 2014-2021
zawartość  do ściągnięcia
Zarządcy linii kolejowych - Długość linii eksploatowanych (km) w 2019-2021 r.

 

 

 

 

Długość linii kolejowych (km) w podziale na województwa w 2021 r.
Długość linii kolejowych (km)
2014-2021
Struktura torów kolejowych eksploatowanych wg dopuszczalnych prędkości 2014-2021
Struktura torów kolejowych eksploatowanych wg dopuszczalnych nacisków osi (w kN) 2014-2021
 
Pliki CVS - linie kolejowe, zarządcy, podział na województwa

 

do góry