Nawigacja

Obiekty infrastruktury usługowej

Obiekty infrastruktury usługowej z podziałem na rodzaj świadczonych usług

Interaktywna mapa obiektów infrastruktury usługowej

Mapa obiektów infrastruktury usługowej wraz z podziałem ze względu na świadczone usługi została stworzona w oparciu o dane przekazywane rejestru obiektów infrastruktury usługowej prowadzonego na podstawie art. 36h ustawy z dnia  28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Baza danych zawarta w rejestrze obiektów infrastruktury usługowej jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana. Operatorzy obiektów mają obowiązek przekazywania Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego danych o obiektach pod adresem https://roiu.utk.gov.pl/.

Stan na 9 sierpnia 2022 r.

 

do góry