Nawigacja

Przejazdy kolejowe

Przejazdy kolejowo-drogowe

Dane podstawoweKlasyfikacja przejazdów kolejowych

DANE PODSTAWOWE

Wykaz jednopoziomowych skrzyżowań kolejowo-drogowych wg kategorii oraz wg województwa 2019 r.
kraj/województwo Kat. A Kat. B Kat. C Kat. D Kat. E Kat. F
Polska 2356 1346 1459 7593 498 761
dolnośląskie 219 138 138 750 30 47
kujawsko-pomorskie 140 87 100 584 34 90
lubelskie 88 65 59 352 20 18
lubuskie 111 57 66 470 12 34
łódzkie 138 121 85 248 17 15
małopolskie 222 63 231 527 33 84
mazowieckie 111 158 78 500 60 37
opolskie 121 53 56 435 6 2
podkarpackie 183 36 96 376 22 46
podlaskie 51 30 21 429 5 20
pomorskie 85 65 58 571 64 80
śląskie 310 87 124 342 116 55
świętokrzyskie 85 26 30 178 8 4
warmińsko-mazurskie 81 44 67 520 16 86
wielkopolskie 283 268 175 871 36 103
zachodniopomorskie 128 48 75 440 19 40
 

KLASYFIKACJA PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 710, z późn. zm.), w Polsce wyodrębnia się następujące kategorie przejazdów oraz przejść kolejowo-drogowych:
 • kategoria A – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany:
  • przez uprawnionych pracowników zarządcy kolei lub przewoźnika kolejowego, posiadających wymagane kwalifikacje,
  • przy pomocy sygnałów ręcznych albo systemów lub urządzeń przejazdowych wyposażonych w rogatki zamykające całą szerokość jezdni oraz sygnalizatory świetlne;
 • kategoria B – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych, wyposażonych w sygnalizatory świetlne i rogatki zamykające ruch drogowy w kierunku:
  • wjazdu na przejazd albo
  • wjazdu na przejazd i zjazdu z przejazdu;
 • kategoria C – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych wyposażonych tylko w sygnalizatory świetlne;
 • kategoria D – przejazdy kolejowo-drogowe, które nie są wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu;
 • kategoria E – przejścia dla pieszych wyposażone w:
  • półsamoczynne systemy przejazdowe lub samoczynne systemy przejazdowe albo
  • kołowrotki, barierki lub labirynty;
 • kategoria F – przejazdy kolejowo-drogowe lub przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych, wyposażone w rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez użytkowników. Przejazdy te mogą być również wyposażane w urządzenia zgodnie z warunkami technicznymi określonymi dla kategorii A albo B.
do góry