Nawigacja

Zatrudnienie w sektorze infrastruktury

Zatrudnienie w sektorze infrastruktury

 Najnowsze dane Dane podstawoweDane roczne  Pliki MS Excel - dane 2003-2021

NAJNOWSZE DANE

Zatrudnienie w sektorze zarządców infrastruktury
  2019 2020 2021
liczba zatrudnionych 40 617 40 130 39 737

DANE PODSTAWOWE

Struktura zatrudnienia według stanowiska wśród zarządców infrastruktury
stanowisko 2020 udział % 2020 2021 udział % 2021
dyżurny ruchu 8 705 21,4% 8 558 21,5%
nastawniczy 4 745 11,7% 4 463 11,2%
automatyk 2 204 5,4% 2 201 5,5%
dróżnik przejazdowy 1 702 4,2% 1 580 4,0%
toromistrz 1 440 3,5% 1 442 3,6%
maszynista 623 1,5% 633 1,6%
prowadzący pojazdy kolejowe 110 0,3% 80 0,2%
kierownik pociągu 17 0,0% 11 0,03%
ustawiacz 5 0,0% 7 0,02%
rewident taboru 6 0,0% 6 0,02%
manewrowy 11 0,0% 0 0,0%
dyspozytor 629 1,5% 640 1,6%
zwrotniczy 1 453 3,6% 1 573 4,0%
pracownik utrzymania taboru - - 53 0,1%
pozostałe stanowiska 18 967 46,7% 18 490 46,5%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników wśród zarządców infrastruktury według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2020 udział % 2020 2021 udział % 2021
kobiety 13 235 33,1% 13 067 33,2%
mężczyźni 26 808 66,9% 26 248 66,8%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników wśród zarządców infrastruktury według grupy wiekowej obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2020 udział % 2020 2021 udział % 2021
pracownicy do 30 lat 4 234 10,6% 4 168 10,6%
pracownicy od 30 do 50 lat 16 634 41,5% 16 220 41,3%
pracownicy powyżej 50 lat 19 176 47,9% 18 927 48,1%

DANE ROCZNE

Zatrudnienie w latach 2011-2021
rok liczba zatrudnionych zmiana % rok do roku
2011 40 809
2012 39 870 -2,30%
2013 38 836 -2,59%
2014 39 534 1,80%
2015 40 596 2,69%
2016 40 934 0,83%
2017 40 663 -0,66%
2018 40 298 -0,90%
2019 40 617 0,79%
2020 40 130 -1,20%
2021 39 737 -0,98%

 

Zatrudnienie według płci w latach 2015-2021
rok kobiety zmiana % rok do roku mężczyźni zmiana % rok do roku
2015 12 921 0,00% 27 877 0,00%
2016 13 083 1,25% 28 208 1,19%
2017 12 972 -0,85% 27 922 -1,01%
2018 12 856 -0,89% 27 518 -1,45%
2019 13 358 3,90% 27 188 -1,20%
2020 13 235 -0,92% 26 808 -1,40%
2021 13 067 -1,27% 26 248 -2,09%

PLIK - DANE 2003-2021

Pliki - zagregowane dane
parametry pliki do pobrania
zatrudnienie wśród zarządców

 

zatrudnienie według stanowiska
łączne zatrudnienie w latach 2003-2021

 

*Struktura wiekowa obliczona w oparciu o kalkulację ekwiwalentu czasu pracy pracowników (etatów) w ramach działalności kolejowej w prezentowanych latach. Jako ekwiwalent pełnego czasu pracy należy rozumieć całkowitą liczbę godzin (wraz z nadgodzinami) przepracowaną na stanowisku pracy, podzieloną przez średnią liczbę godzin przepracowanych rocznie na pełnoetatowym stanowisku.

do góry