Nawigacja

Organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego w przewozach kolejowych

Organizator Rodzaj przewozów Operatorzy 
Minister Infrastruktury międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy kolejowe "PKP Intercity" S.A. 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego wojewódzkie przewozy kolejowe Koleje Dolnośląskie S.A.
POLREGIO S.A.
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wojewódzkie przewozy kolejowe Arriva RP sp. z o.o. 
POLREGIO S.A.
Marszałek Województwa Lubelskiego wojewódzkie przewozy kolejowe POLREGIO S.A.
Marszałek Województwa Lubuskiego wojewódzkie przewozy kolejowe POLREGIO S.A.
Marszałek Województwa Łódzkiego  wojewódzkie przewozy kolejowe "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o.
POLREGIO S.A.
Marszałek Województwa Małopolskiego wojewódzkie przewozy kolejowe "Koleje Małopolskie" sp. z o.o.
POLREGIO S.A.
Koleje Śląskie sp. z o.o.
Marszałek Województwa Mazowieckiego wojewódzkie przewozy kolejowe Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
"Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. 
Marszałek Województwa Opolskiego  wojewódzkie przewozy kolejowe POLREGIO S.A.
Marszałek Województwa Podkarpackiego wojewódzkie przewozy kolejowe POLREGIO S.A.
Marszałek Województwa Podlaskiego  wojewódzkie przewozy kolejowe POLREGIO S.A.
Marszałek Województwa Pomorskiego wojewódzkie przewozy kolejowe PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
POLREGIO S.A.
Marszałek Województwa Śląskiego wojewódzkie przewozy kolejowe Koleje Śląskie sp. z o.o.
POLREGIO S.A.
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  wojewódzkie przewozy kolejowe POLREGIO S.A.
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wojewódzkie przewozy kolejowe POLREGIO S.A.
Marszałek Województwa Wielkopolskiego wojewódzkie przewozy kolejowe POLREGIO S.A.
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wojewódzkie przewozy kolejowe POLREGIO S.A.
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy  miejskie i podmiejskie przewozy kolejowe  Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.

Publikacja 1.02.2023

do góry