Nawigacja

Punktualność pasażerska

< Najnowsze daneDane podstawowe Punktualność na stacjachDane roczne
Pliki do pobraniaMetodyka

NAJNOWSZE DANE

Podstawowe parametry w 2022 r.
jednostka miary styczeń luty marzec I kwartał 2022
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 6 min) 91,61% 91,97% 89,60% 91,02%
liczba pociągów uruchomionych 151 806 140 513 155 849 448 168
liczba pociągów opóźnionych od 6 min 12 734 11 289 16 201 40 224
jednostka miary kwiecień maj  czerwiec  II kwartał 2022
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 6 min) 91,70% 90,36% 87,22% 89,75%
liczba pociągów uruchomionych 144 761 151 765 148 688 445 214
liczba pociągów opóźnionych od 6 min 12 014 14 629 19 008 45 651
jednostka miary lipiec sierpień wrzesień III kwartał 2022
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 6 min) 85,24% 86,53% 89,94% 87,22%
liczba pociągów uruchomionych 156 531 158 648 154 906 470 085
liczba pociągów opóźnionych od 6 min 23 108 21 375 15 590 60 073
jednostka miary październik listopad grudzień  IV kwartał 2022
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 6 min) 87,89% 88,20% 83,87% 88,63%
liczba pociągów uruchomionych 154 571 149 452 155 832 459 855
liczba pociągów opóźnionych od 6 min 18 712 17 631 25 131 61 474
 
Dane o punktualności przewozów pasażerskich w podziale miesięcznym [%]
miesiąc 2019 2020 2021 2022 zmiana 2022/2021 [p. proc.]
styczeń 91,42% 93,95% 90,09% 91,61% 1,52
luty 94,34% 94,28% 87,77% 91,97% 4,19
marzec 93,55% 95,94% 93,27% 89,60% -3,67
kwiecień 94,00% 98,00% 94,01% 91,70% -2,31
maj 93,54% 97,70% 92,62% 90,36% -2,26
czerwiec 90,92% 94,56% 89,48% 87,22% -2,26
lipiec 92,18% 94,33% 86,73% 85,24% -1,49
sierpień 92,47% 93,64% 89,08% 86,53% -2,55
wrzesień 91,98% 93,83% 90,37% 89,94% -0,44
październik 89,46% 93,35% 89,97% 87,89% -2,08
listopad 92,76% 94,68% 89,30% 88,20% -4,87
grudzień 93,12% 93,25% 88,74% 83,87% -1,49
 
Dane o punktualności przewoźników pasażerskich w ostatnim kwartale [%]
przewoźnik październik listopad grudzień IV kwartał
Arriva RP 93,67% 93,61% 91,39% 92,90%
Koleje Dolnośląskie 79,72% 83,25% 87,79% 83,70%
Koleje Małopolskie 94,48% 93,64% 85,53% 91,19%
Koleje Mazowieckie 85,11% 87,48% 79,53% 84,06%
Koleje Śląskie 93,79% 93,52% 86,58% 91,29%
Koleje Wielkopolskie 92,61% 91,62% 90,32% 91,48%
Leo Express 77,78% 75,00% 66,67% 72,41%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna 90,41% 90,06% 86,69% 88,99%
PKP Intercity 72,17% 69,74% 58,73% 66,82%
PKP SKM 93,52% 93,09% 95,14% 93,88%
POLREGIO 88,50% 88,34% 84,76% 87,18%
RegioJet 54,10% 49,15% 36,21% 46,63%
SKM Warszawa 88,92% 90,66% 82,17% 86,95%
SKPL Cargo 73,33% 63,33% 54,55% 63,44%
Usedomer Baderbahn 97,89% 97,37% 98,11% 97,79%
Warszawska Kolej Dojazdowa 99,39% 99,96% 99,55% 99,63%

 

PUNKTUALNOŚĆ NA STACJACH

Dane o punktualności pociągów na stacjach na podstawie raportów PKP Polskie Linie Kolejowe w 2022 r.
Pliki w formacie CSV do pobrania - punktulaność mierzona dla progu od 6 minut
Wskaźnik punktualności na stacjach - Udział liczby zatrzymań pociągów punktualnych (z uwzględnieniem od 6 minut) w ogólnej liczbie zatrzymań
Liczba zatrzymań pociągów na  w podziale na stacjach na przewoźników 
Liczba opóźnionych zatrzymań pociągów od 6 minut w podziale na stacje i przewoźników
Łączny czas opóźnień  na stacjach w minutach
Dane podstawowe o liczbie zatrzymań
Dane o zatrzymaniach w podziale na przewoźników

 

Podstawowe parametry o punktualności w latach 2010-2021
rok wskaźnik punktualności na przybyciu liczba pociągów uruchomionych liczba pociągów opóźnionych (włącznie z opóźnieniami poniżej 5 minut 59 sek.)
2010 85,09% 1 468 008 370 901
2011 89,83% 1 477 990 420 612
2012 92,08% 1 553 649 405 670
2013 91,61% 1 506 984 392 005
2014 91,08% 1 504 098 385 883
2015 92,36% 1 593 972 364 896
2016 91,22% 1 691 888 330 237
2017 90,17% 1 715 587 359 384
2018 88,54% 1 783 210 419 074
2019 92,46% 1 716 044 370 796
2020 94,62% 1 581 087 280 584
2021 90,11% 1 741 157 525 667
2022 88,62%  1 823 322 607 069 
 
Zawartość plików - dane za lata 2010-2022
parametry pliki do pobrania
dane archiwalne (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów pasażerskich w latach 2010-2018
(przed zmianą metody obliczania wskaźnika punktualności)
.zip
dane (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów pasażerskich w latach 2019-2022
(po zmianie metody obliczania wskaźnika punktualności)
.zip
dane (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów pasażerskich na stacjach w 2022 r. .zip
dane (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów pasażerskich na stacjach w 2019-2021 .zip
Przyczyny opóźnień pociągów pasażerskich w 2022 r.  .zip
 

METODYKA

Dane o punktualności przewozów pasażerskich publikowane są na podstawie sprawozdań kwartalnych sporządzanych przez zarządców infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP SKM w Trójmieście, Usedomer Baderbahn oraz Warszawska Kolej Dojazdowa.

Wskaźnik punktualności na przybyciu przedstawiany w procentach stanowi iloraz sumy liczby wszystkich pociągów punktualnych i opóźnionych do 5 minut 59 sekund oraz liczby wszystkich pociągów uruchomionych na sieci zarządców infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP SKM w Trójmieście, Usedomer Baderbahn oraz Warszawska Kolej Dojazdowa.

Dane dotyczące liczby zatrzymań pociągów oraz opóźnieniach na stacjach pośrednich (opóźnienie na stacji pośredniej/stacji końcowej) publikowane są na podstawie sprawozdań kwartalnych przygotowywanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Dane nie zawierają informacji o przewozach realizowanych na infrastrukturze PKP SKM w Trójmieście, Usedomer Baderbahn oraz Warszawska Kolej Dojazdowa.

do góry