Nawigacja

Zatrudnienie w sektorze pasażerskim

 Najnowsze dane Dane podstawowe Udziały przewoźników
Dane roczne  Pliki - Dane 2003-2020

NAJNOWSZE DANE

Zatrudnienie w sektorze przewozów pasażerskich
  2018 2019 2020
liczba zatrudnionych 22 647 23 240 23 131

DANE PODSTAWOWE

Struktura zatrudnienia według stanowiska w przewozach pasażerskich
stanowisko 2019 udział % 2019 2020 udział % 2020
maszynista 5 093 21,9% 5 276 22,8%
kierownik pociągu 4 052 17,4% 4 019 17,4%
rewident taboru 872 3,8% 809 3,5%
ustawiacz 297 1,3% 282 1,2%
manewrowy 132 0,6% 190 0,8%
zwrotniczy 73 0,3% 61 0,3%
nastawniczy 52 0,2% 54 0,2%
dyżurny ruchu 45 0,2% 55 0,2%
prowadzący pojazdy kolejowe 45 0,2% 123 0,5%
toromistrz 14 0,1% 17 0,1%
automatyk 1 0,004% 1 0,004%
dyspozytor b.d. ¾ 629 2,7%
kasjer biletowy b.d. ¾ 1 190 5,1%
konduktor b.d. ¾ 1 298 5,6%
pozostałe stanowiska 12 564 54,1% 9 127 39,5%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników w przewozach pasażerskich według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2019 udział % 2019 2020 udział % 2020
kobiety 6 253 27,3% 5 799 27,0%
mężczyźni 16 611 72,7% 15 643 73,0%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników w przewozach pasażerskich według grupy wiekowej obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2019 udział % 2019 2020 udział % 2020
pracownicy do 30 lat 3 341 14,6% 3 069 14,3%
pracownicy od 30 do 50 lat 9 959 43,6% 9 347 43,6%
pracownicy powyżej 50 lat 9 564 41,8% 9 026 42,1%

 

Struktura zatrudnienia dla maszynistów w przewozach pasażerskich według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2019 udział % 2019 2020 udział % 2020
kobiety 33 0,6% 43 0,8%
mężczyźni 5 493 99,4% 5 219 99,2%

 

Struktura zatrudnienia dla maszynistów w przewozach pasażerskich według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2019 udział % 2019 2020 udział % 2020
pracownicy do 30 lat 974 17,6% 1 004 19,1%
pracownicy od 30 do 50 lat 2 497 45,2% 2 500 47,5%
pracownicy powyżej 50 lat 2 055 37,2% 1 758 33,4%

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Przewoźnicy wg udziału liczby zatrudnionych pracowników
przewoźnicy udział % 2019 udział % 2020
PKP Intercity 36,3% 35,8%
Polregio 28,9% 28,5%
Koleje Mazowieckie 12,4% 12,5%
Koleje Śląskie  4,6% 4,6%
PKP SKM w Trójmieście 3,4% 3,3%
Koleje Dolnośląskie 3,1% 3,3%
Koleje Wielkopolskie 3,1% 3,4%
SKM Warszawa 1,9% 2,0%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna 1,6% 1,8%
Koleje Małopolskie 1,5% 1,4%
Warszawska Kolej Dojazdowa 1,2% 1,2%
Arriva RP 1,0% 0,8%
UBB 1,0% 1,0%
SKPL Cargo 0,2% 0,3%

DANE ROCZNE

Zatrudnienie w latach 2011-2020
rok liczba zatrudnionych zmiana % rok do roku
2011 25 915 ¾
2012 24 965 -3,67%
2013 23 154 -7,25%
2014 22 766 -1,68%
2015 22 662 -0,46%
2016 22 555 -0,47%
2017 22 602 0,21%
2018 22 647 0,20%
2019 23 240 2,62%
2020 23 131 -0,47%

 

Zatrudnienie według płci w latach 2015-2020 obliczone w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
rok kobiety zmiana % rok do roku mężczyźni zmiana % rok do roku
2015 5 925 ¾ 16 321 ¾
2016 6 263 5,70% 16 528 1,27%
2017 6 170 -1,47% 16 384 -0,87%
2018 5 855 -5,11% 16 373 -0,07%
2019 6 253 6,80% 16 610 1,45%
2020 5 799 -7,26% 15 643 -5,82%

 

Zatrudnienie wśród maszynistów w latach 2015-2020 obliczone w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
rok liczba zatrudnionych zmiana % rok do roku
2015 4 713 ¾
2016 5 081 7,82%
2017 5 231 2,96%
2018 5 205 -0,50%
2019 5 526 6,17%
2020 5 262 -4,78%

PLIKI - DANE 2003-2020

Pliki  - zagregowane dane
parametry pliki do pobrania

zatrudnienie wśród przewoźników

 


zatrudnienie według stanowiska w latach 2017-2020

łączne zatrudnienie w latach 2003-2020

 

 

*Struktura wiekowa obliczona w oparciu o kalkulację ekwiwalentu czasu pracy pracowników (etatów) w ramach działalności kolejowej w prezentowanych latach. Jako ekwiwalent pełnego czasu pracy należy rozumieć całkowitą liczbę godzin (wraz z nadgodzinami) przepracowaną na stanowisku pracy, podzieloną przez średnią liczbę godzin przepracowanych rocznie na pełnoetatowym stanowisku.

do góry