Nawigacja

Dane eksploatacyjne

Przewozy towarowe

Najnowsze dane Dane miesięczne Udziały przewoźników
Dane rocznePliki - Dane 2012-2022Wykresy

 

NAJNOWSZE DANE

Podstawowe parametry
jednostka miary sierpień styczeń -  sierpień
masa towarów (mln ton) 20,85 166,94
praca przewozowa (mln tono-km) 5 401,45 41 302,74
praca eksploatacyjna (mln poc-km) 7,60 57,58

 

DANE MIESIĘCZNE (masa towarów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, średnia odległość)

Masa towarów [mln ton]
miesiąc 2020 2021 2022 różnica 2022-2021 zmiana % 2022/2021
styczeń 17,18 17,53 19,66 2,13 12,15%
luty 17,84 17,83 19,83 2,00 11,22%
marzec 19,28 21,31 22,85 1,53 7,19%
kwiecień 16,80 19,93 21,27 1,34 6,74%
maj 16,58 20,42 21,16 0,75 3,65%
czerwiec 17,45 19,80 20,36 0,56 2,82%
lipiec 18,45 20,72 20,97 0,24 1,18%
sierpień 18,85 21,17 20,85 -0,33 -1,54%
wrzesień 19,65 21,00      
październik 20,75 22,01      
listopad 20,62 21,39      
grudzień 19,79 20,51      
Praca przewozowa [mln tono-km]
miesiąc 2020 2021 2022 różnica 2022-2021 zmiana % 2022/2021
styczeń 3 898,87 4 082,30 4 557,67 475,37 11,64%
luty 4 130,68 3 929,02 4 542,22 613,19 15,61%
marzec 4 421,45 4 805,83 5 474,27 668,44 13,91%
kwiecień 3 791,81 4 545,53 5 231,76 686,23 15,10%
maj 4 094,01 4 677,81 5 393,73 715,91 15,30%
czerwiec 4 155,74 4 547,01 5 338,23 781,23 17,18%
lipiec 4 264,62 4 707,82 5 373,42 665,60 14,14%
sierpień 4 488,35 4 888,86 5 401,45 512,60 10,48%
wrzesień 4 674,58 4 924,06      
październik 4 881,50 5 167,05      
listopad 4 830,76 4 977,40      
grudzień 4 585,55 4 734,09      

 

Praca eksploatacyjna [mln poc-km]
miesiąc 2020 2021 2022 różnica 2022-2021 zmiana % 2022/2021
styczeń 5,88 6,12 6,61 0,49 7,96%
luty 6,05 5,89 6,45 0,55 9,39%
marzec 6,36 7,13 7,64 0,51 7,13%
kwiecień 5,65 6,70 7,19 0,49 7,29%
maj 6,12 6,93 7,42 0,50 7,18%
czerwiec 6,12 6,71 7,32 0,61 9,15%
lipiec 6,47 6,99 7,34 0,35 5,01%
sierpień 6,61 7,08 7,60 0,52 7,34%
wrzesień 6,94 7,09      
październik 7,26 7,44      
listopad 7,13 7,02      
grudzień 6,91 6,65      

 

Średnia odległość przewozu 1 tony [km]
miesiąc 2020 2021 2022 różnica 2022-2021 zmiana % 2022/2021
styczeń 226,96 232,88 231,84 -1,04 -0,45%
luty 231,50 220,32 229,00 8,68 3,94%
marzec 229,37 225,50 239,62 14,13 6,26%
kwiecień 225,64 228,09 245,95 17,86 7,83%
maj 246,92 229,10 254,86 25,76 11,24%
czerwiec 238,17 229,66 261,74 32,08 13,97%
lipiec 231,21 227,17 256,27 29,10 12,81%
sierpień 238,10 230,90 259,11 28,21 12,22%
wrzesień 237,86 234,45      
październik 235,22 234,72      
listopad 234,27 232,70      
grudzień 231,73 230,83      

 

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Udział przewoźników wg masy przewiezionych towarów za za okres styczeń-sierpień 2022
przewoźnik I-VIII 2022
PKP Cargo S.A. 35,84%
DB Cargo Polska S.A. 15,89%
Lotos Kolej sp. z o.o. 5,28%
PKP LHS sp. z o.o. 4,64%
PUK Kolprem sp. z o.o. 3,52%
ORLEN KolTrans sp. z o.o. 2,89%
Freightliner PL sp. z o.o. 2,33%
CTL Logistics sp. z o.o. 2,24%
Pol-Miedź Trans sp. z o.o. 1,92%
T&C sp. z o.o. 1,64%
PKP Cargo Service sp. z o.o. 1,60%
Rail Polska sp. z o.o. 1,52%
CD Cargo Poland sp. z o.o. 1,39%
PCC Intermodal S.A. 1,32%
Ecco Rail sp. z o.o. 1,19%
CIECH Cargo sp. z o.o. 1,12%
Captrain Polska sp. z o.o. 1,11%
Inter Cargo sp. z o.o. 1,05%
LTE Polska sp. z o.o. 0,93%
Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. 0,80%
JSW Logistics sp. z o.o. 0,66%
Eurasian Railway Carrier sp. z o.o. 0,59%
Eurotrans sp. z o.o. 0,58%
Żwirownia Beton DOLATA Agnieszka Dolata 0,57%
Railpolonia sp. z o.o. 0,56%
Alza Cargo sp. z o.o. 0,55%
METRANS Polonia sp. z o. o. 0,54%
Pozostali 7,75%
Udział przewoźników wg pracy przewozowej przewiezionych towarów za okres styczeń-sierpień 2022
przewoźnik I-VIII 2022
PKP Cargo S.A. 39,44%
Lotos Kolej sp. z o.o. 9,24%
PKP LHS sp. z o.o. 5,21%
DB Cargo Polska S.A. 5,19%
ORLEN KolTrans sp. z o.o. 4,06%
Freightliner PL sp. z o.o. 3,63%
CTL Logistics sp. z o.o. 3,23%
T&C sp. z o.o. 2,26%
Inter Cargo sp. z o.o. 2,19%
PUK Kolprem sp. z o.o. 2,06%
PCC Intermodal S.A. 2,05%
Ecco Rail sp. z o.o. 1,95%
CD Cargo Poland sp. z o.o. 1,77%
Rail Polska sp. z o.o. 1,74%
Pol-Miedź Trans sp. z o.o. 1,67%
Captrain Polska sp. z o.o. 1,54%
LTE Polska sp. z o.o. 1,07%
CIECH Cargo sp. z o.o. 0,94%
Alza Cargo sp. z o.o. 0,86%
Olavion sp. z o.o. 0,77%
Railpolonia sp. z o.o. 0,74%
Rail STM sp. z o.o. 0,63%
METRANS Polonia sp. z o. o. 0,52%
Żwirownia Beton DOLATA Agnieszka Dolata 0,50%
PKP Cargo Service sp. z o.o. 0,50%
Pozostali 6,24%

 

DANE ROCZNE

Podstawowe parametry za lata 2007-2021
rok  przewieziona masa towarów (mln ton) praca przewozowa (mln tonokilometrów) praca eksploatacyjna (mln pociągokilometrów) średnia odległość przewozu 1 tony (km)
2007 293 53 613 73,1 183
2008 269,8 51 137 75,9 189,5
2009 241,3 43 281 64,7 179,4
2010 257,7 49 126 71,5 190,6
2011 249,3 53 974 79,3 216,5
2012 231,3 49 064 74,4 212,1
2013 233,2 50 900 74,9 218,3
2014 228,9 50 098 74,9 218,9
2015 224,8 50 606 74,8 225,1
2016 222,2 50 620 74 227,8
2017 239,9 54 829 80,1 228,6
2018 250,3 59 642 88 238,3
2019 236,4 55 905 82,3 236,5
2020 223,2 52 217 77,5 233,9
2021 243,6 55 987 81,8 229,8

 

PLIKI DANE 2012-2022

Zawartość plików - dane za lata 2012-2022
paramety pliki do pobrania
przewieziona masa towarów  (tony)

 

praca przewozowa (tonokilometry)
praca eksploatatyjna (pociągokilometry)
średnia odległość przewozu 1 tony
udział wg masy towarów
udział wg pracy przewozowej 

WYKRESY 2020-2022

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane mogą podlegać korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.** w tym licencje innych krajów członkowskich UE

 

 

 

 

 

 

do góry