Nawigacja

Dane eksploatacyjne

Przewozy towarowe

Najnowsze dane Dane miesięczne Udziały przewoźników
Dane rocznePliki - Dane 2012-2022Wykresy

 

NAJNOWSZE DANE

Podstawowe parametry
jednostka miary kwiecień styczeń-kwiecień
masa towarów (mln ton) 18,01 78,44
praca przewozowa (mln tono-km) 4 896,65 20 923,59
praca eksploatacyjna (mln poc-km) 6,81 28,56

DANE MIESIĘCZNE (masa towarów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, średnia odległość)

Masa towarów (mln ton)
miesiąc 2021 2022 2023 różnica 2023-2022 zmiana % 2023/2022
styczeń 17,53 19,65 20,40 0,75 3,83%
luty 17,83 19,81 18,96 -0,86 -4,32%
marzec 21,31 22,84 21,07 -1,77 -7,77%
kwiecień 19,93 21,27 18,01 -3,26 -15,35%
maj 20,42 21,19      
czerwiec 19,80 20,37      
lipiec 20,72 20,92      
sierpień 21,17 20,87      
wrzesień 21,00 20,47      
październik 22,01 21,29      
listopad 21,39 20,96      
grudzień 20,51 18,96      

 

Praca przewozowa (mln tono-km)
miesiąc 2021 2022 2023 różnica 2023-2022 zmiana % 2023/2022
styczeń 4 082,30 4 596,35 5 410,74 814,39 17,72%
luty 3 929,02 4 541,67 5 117,96 576,29 12,69%
marzec 4 805,83 5 488,57 5 498,24 9,67 0,18%
kwiecień 4 545,53 5 239,80 4 896,65 -343,15 -6,55%
maj 4 677,81 5 414,50      
czerwiec 4 547,01 5 333,87      
lipiec 4 707,82 5 368,46      
sierpień 4 888,86 5 355,96      
wrzesień 4 924,06 5 261,08      
październik 5 167,05 5 484,65      
listopad 4 977,40 5 466,49      
grudzień 4 734,09 4 913,99      

 

Praca eksploatacyjna (mln poc-km)
miesiąc 2021 2022 2023 różnica 2023-2022 zmiana % 2023/2022
styczeń 6,12 6,70 7,30 0,60 8,96%
luty 5,89 6,50 6,90 0,41 6,27%
marzec 7,13 7,74 7,55 -0,19 -2,45%
kwiecień 6,70 7,29 6,81 -0,48 -6,59%
maj 6,93 7,52      
czerwiec 6,71 7,38      
lipiec 6,99 7,40      
sierpień 7,08 7,38      
wrzesień 7,09 7,27      
październik 7,44 7,61      
listopad 7,02 7,57      
grudzień 6,65 6,96      

 

Średnia odległość przewozu 1 tony (km)
miesiąc 2021 2022 2023 różnica 2023-2022 zmiana % 2023/2022
styczeń 232,9 233,9 265,2 31,3 13,38%
luty 220,3 229,2 270,0 40,8 17,78%
marzec 225,5 240,3 261,0 20,7 8,61%
kwiecień 228,1 246,3 271,9 25,6 10,39%
maj 229,1 255,5      
czerwiec 229,7 261,8      
lipiec 227,2 256,6      
sierpień 230,9 256,6      
wrzesień 234,4 257,0      
październik 234,7 257,6      
listopad 232,7 260,8      
grudzień 230,8 259,2      

 

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Udział przewoźników wg masy przewiezionych towarów za okres styczeń-kwiecień 2023
przewoźnik I-IV 2023
PKP Cargo S.A. 33,34%
DB Cargo Polska S.A. 15,30%
Lotos Kolej sp. z o.o. 5,33%
PKP LHS sp. z o.o. 4,49%
PUK Kolprem sp. z o.o. 3,80%
Freightliner PL sp. z o.o. 2,99%
ORLEN KolTrans sp. z o.o. 2,49%
CTL Logistics sp. z o.o. 2,24%
Pol-Miedź Trans sp. z o.o. 2,09%
CD Cargo Poland sp. z o.o. 1,91%
PCC Intermodal S.A. 1,74%
PKP Cargo Service sp. z o.o. 1,71%
Rail Polska sp. z o.o. 1,63%
T&C sp. z o.o. 1,58%
Inter Cargo sp. z o.o. 1,30%
LTE Polska sp. z o.o. 1,18%
CIECH Cargo sp. z o.o. 1,08%
Alza Cargo sp. z o.o. 0,94%
Captrain Polska sp. z o.o. 0,94%
Ecco Rail sp. z o.o. 0,89%
FDM-REW Damian Żur 0,73%
METRANS Rail sp. z o. o. 0,66%
Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. 0,62%
Olavion sp. z o.o. 0,61%
JSW Logistics sp. z o.o. 0,61%
Rail STM sp. z o.o. 0,59%
LTG Cargo Polska sp. z o.o. 0,55%
Żwirownia Beton DOLATA Agnieszka Dolata 0,53%
Pozostali/Others 8,15%

 

Udział przewoźników wg pracy przewozowej przewiezionych towarów za okres styczeń-kwiecień 2023
przewoźnik I-IV 2023
PKP Cargo S.A. 35,97%
Lotos Kolej sp. z o.o. 8,61%
DB Cargo Polska S.A. 5,36%
PKP LHS sp. z o.o. 5,12%
ORLEN KolTrans sp. z o.o. 3,54%
Freightliner PL sp. z o.o. 3,35%
CTL Logistics sp. z o.o. 3,33%
PCC Intermodal S.A. 2,56%
PUK Kolprem sp. z o.o. 2,27%
Inter Cargo sp. z o.o. 2,24%
CD Cargo Poland sp. z o.o. 2,23%
Rail Polska sp. z o.o. 2,09%
T&C sp. z o.o. 2,07%
Ecco Rail sp. z o.o. 1,66%
Pol-Miedź Trans sp. z o.o. 1,56%
Rail STM sp. z o.o. 1,45%
LTE Polska sp. z o.o. 1,34%
Alza Cargo sp. z o.o. 1,24%
Captrain Polska sp. z o.o. 1,19%
Olavion sp. z o.o. 1,17%
CIECH Cargo sp. z o.o. 1,13%
LTG Cargo Polska sp. z o.o. 1,02%
Orion Rail Logistics sp. z o.o.  0,70%
METRANS Rail sp. z o. o. 0,63%
HSL Polska Sp. z o.o. 0,59%
Żwirownia Beton DOLATA Agnieszka Dolata 0,59%
FDM-REW Damian Żur 0,59%
Railpolonia sp. z o.o. 0,57%
Cargoway sp. z o.o. 0,51%
Pozostali/Others 5,32%

 

Udział przewoźników wg pracy eksploatacyjnej przewiezionych towarów za okres styczeń-kwiecień 2023
przewoźnik I-IV 2023
PKP Cargo S.A. 37,89%
Lotos Kolej sp. z o.o. 8,55%
DB Cargo Polska S.A. 6,53%
CTL Logistics sp. z o.o. 3,57%
ORLEN KolTrans sp. z o.o. 3,52%
PCC Intermodal S.A. 2,97%
PKP LHS sp. z o.o. 2,35%
Freightliner PL sp. z o.o. 2,12%
Alza Cargo sp. z o.o. 1,80%
T&C sp. z o.o. 1,80%
CD Cargo Poland sp. z o.o. 1,78%
Rail Polska sp. z o.o. 1,77%
Ecco Rail sp. z o.o. 1,77%
PUK Kolprem sp. z o.o. 1,70%
Pol-Miedź Trans sp. z o.o. 1,64%
Captrain Polska sp. z o.o. 1,45%
LTE Polska sp. z o.o. 1,43%
Inter Cargo sp. z o.o. 1,38%
Olavion sp. z o.o. 1,28%
LTG Cargo Polska sp. z o.o. 1,25%
CIECH Cargo sp. z o.o. 1,10%
METRANS Rail sp. z o. o. 1,05%
HSL Polska Sp. z o.o. 0,73%
Rail STM sp. z o.o. 0,72%
Orion Rail Logistics sp. z o.o.  0,70%
FDM-REW Damian Żur 0,58%
PKP Cargo Service sp. z o.o. 0,54%
PPM-T sp. z o.o. 0,54%
Pozostali/Others 7,48%

DANE ROCZNE

Podstawowe parametry za lata 2007-2021
rok  przewieziona masa towarów (mln ton) praca przewozowa (mln tonokilometrów) praca eksploatacyjna (mln pociągokilometrów) średnia odległość przewozu 1 tony (km)
2007 293 53 613 73,1 183
2008 269,8 51 137 75,9 189,5
2009 241,3 43 281 64,7 179,4
2010 257,7 49 126 71,5 190,6
2011 249,3 53 974 79,3 216,5
2012 231,3 49 064 74,4 212,1
2013 233,2 50 900 74,9 218,3
2014 228,9 50 098 74,9 218,9
2015 224,8 50 606 74,8 225,1
2016 222,2 50 620 74 227,8
2017 239,9 54 829 80,1 228,6
2018 250,3 59 642 88 238,3
2019 236,4 55 905 82,3 236,5
2020 223,2 52 217 77,5 233,9
2021 243,6 55 987 81,8 229,8
2022 248,6 62 499 87,0 251,5

 

PLIKI DANE 2012-2022

Zawartość plików - dane za lata 2012-2022
paramety pliki do pobrania
przewieziona masa towarów  (tony)

 

praca przewozowa (tonokilometry)
praca eksploatatyjna (pociągokilometry)
średnia odległość przewozu 1 tony
udział wg masy towarów
udział wg pracy przewozowej 
udział wg pracy eksploatacyjnej  

WYKRESY 2020-2022

 

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane mogą podlegać korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.** w tym licencje innych krajów członkowskich UE

 

do góry