Nawigacja

Punktualność towarowa

< Najnowsze daneDane podstawoweDane roczne
Pliki do pobraniaMetodyka

NAJNOWSZE DANE

Podstawowe parametry w 2022 r.
jednostka miary styczeń luty marzec I kwartał 2022
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 16 min) 40,90% 41,98% 43,13% 42,05%
liczba pociągów uruchomionych 35 978 35 210 40 505 111 693
liczba pociągów opóźnionych od 16 min 21 263 20 430 23 034 64 723
jednostka miary kwiecień maj czerwiec II kwartał 2022
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 16 min) 44,76% 44,54% 43,40% 44,24%
liczba pociągów uruchomionych 38 027 38 965 37 027 114 019
liczba pociągów opóźnionych od 16 min 21 006 21 610 20 957 63 573
jednostka miary lipiec sierpień wrzesień III kwartał 2022
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 16 min) 43,74% 44,65% 44,18% 44,19%
liczba pociągów uruchomionych 37 846 37 587 37 189 112 622
liczba pociągów opóźnionych od 16 min 21 291 20 805 20 758 62 854
jednostka miary październik listopad grudzień IV kwartał 2022
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 16 min) 45,01% 45,01% 41,69% 43,99%
liczba pociągów uruchomionych 38 236 36 965 33 304 108505
liczba pociągów opóźnionych od 16 min 21 026 20 327  19 419 60 772
Dane o punktualności przewozów towarowych w podziale miesięcznym [%]
miesiąc 2019 2020 2021 2022 zmiana 2022/2021 [p. proc.]
styczeń 38,76% 47,41% 44,36% 40,90% -3,46
luty 42,29% 46,70% 39,93% 41,98% 2,05
marzec 42,30% 48,32% 44,28% 43,13% -1,15
kwiecień 42,69% 53,43% 45,19% 44,76% -0,43
maj 43,57% 53,24% 43,23% 44,54% 1,31
czerwiec 40,84% 46,79% 41,56% 43,40% 1,84
lipiec 41,96% 43,82% 41,34% 43,74% 2,40
sierpień 43,32% 42,18% 40,29% 44,65% 4,36
wrzesień 41,42% 42,40% 41,67% 44,18% 2,51
październik 38,88% 43,57% 40,52% 45,01% 4,49%
listopad 40,80% 43,20% 40,21% 45,01% 4,80%
grudzień 42,85% 44,70% 37,91% 41,69% 3,78%
 
 
Dane o punktualności przewoźników towarowych w podziale na rodzaj uruchamianego pociągu [%]
rodzaj pociągu październik listopad grudzień IV kwartał
krajowe 46,94% 47,47% 43,00% 45,92%
międzynarodowe 36,70% 34,61% 36,26% 35,85%

 

Podstawowe parametry o punktualności w latach 2013-2021
rok wskaźnik punktualności na przybyciu liczba pociągów uruchomionych liczba pociągów opóźnionych
2013 47,39% 507 285 266 864
2014 46,02% 472 259 276 798
2015 38,39% 446 727 279 781
2016 42,02% 435 683 256 526
2017 39,23% 463 183 285 056
2018 36,09% 481 567 310 971
2019 41,62% 446 501 272 356
2020 46,11% 421 032 238 286
2021 41,71% 445 809 271 383
2022 43,62% 446 839 262 662
 
Zawartość plików - dane za lata 2013-2022
parametry pliki do pobrania
dane archiwalne (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów towarowych w latach 2013-2018
(przed zmianą metody obliczania wskaźnika punktualności)
.csv
dane (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów towarowych w latach 2019-2022
(po zmianie metody obliczania wskaźnika punktualności)
.zip
 

METODYKA

Dane o punktualności przewozów pasażerskich publikowane są na podstawie sprawozdań kwartalnych sporządzanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe. Wskaźnik punktualności na przybyciu przedstawiany w procentach stanowi iloraz sumy liczby wszystkich pociągów punktualnych i opóźnionych do 15 minut 59 sekund oraz liczby wszystkich pociągów uruchomionych na sieci zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe.

do góry