Nawigacja

Zatrudnienie w sektorze towarowym

Zatrudnienie w sektorze towarowym

 Najnowsze dane Dane podstawowe Udziały przewoźników
Dane roczne  Pliki - Dane 2003-2021

NAJNOWSZE DANE

Zatrudnienie w sektorze przewozów towarowych
  2019 2020 2021
liczba zatrudnionych 28 340 26 929 25 973

DANE PODSTAWOWE

Struktura zatrudnienia według stanowiska w przewozach towarowych
stanowisko 2020 udział % 2020 2021 udział % 2021
maszynista 7 663 28,5% 7 294 28,1%
ustawiacz 2 134 7,9% 2 073 8,0%
rewident taboru 1 731 6,4% 1 648 6,3%
kierownik pociągu 835 3,1% 768 3,0%
manewrowy 808 3,0% 662 2,5%
prowadzący pojazdy kolejowe 528 2,0% 505 1,9%
dyżurny ruchu 334 1,2% 332 1,3%
toromistrz 127 0,5% 133 0,5%
nastawniczy 67 0,2% 69 0,3%
automatyk 48 0,2% 30 0,1%
zwrotniczy 17 0,1% 17 0,1%
dróżnik przejazdowy 6 0,0% 9 0,0%
dyspozytor 1 021 3,8% 1 059 4,1%
pracownik utrzymania taboru - - 3 302 12,7%
pozostałe stanowiska 11 610 43,1% 8 072 31,1%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników w przewozach towarowych według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2020 udział % 2020 2021 udział % 2021
kobiety 6 201 20,6% 6 175 21,2%
mężczyźni 23 873 79,4% 22 936 78,8%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników w przewozach towarowych według grupy wiekowej obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2020 udział % 2020 2021 udział % 2021
pracownicy do 30 lat 2 818 9,4% 2 631 9,0%
pracownicy od 30 do 50 lat 12 120 40,3% 11 171 38,4%
pracownicy powyżej 50 lat 15 135 50,3% 15 309 52,6%

 

Struktura zatrudnienia dla maszynistów w przewozach towarowych według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2020 udział % 2020 2021 udział % 2021
kobiety 3 0,04% 3 0,04%
mężczyźni 7 844 99,96% 7 166 99,96%

 

Struktura zatrudnienia dla maszynistów w przewozach towarowych według grupy wiekowej obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2020 udział % 2020 2021 udział % 2021
pracownicy do 30 lat 595 7,6% 612 8,5%
pracownicy od 30 do 50 lat 3 382 43,1% 3 170 44,2%
pracownicy powyżej 50 lat 3 870 49,3% 3 386 47,2%

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Przewoźnicy wg udziału liczby zatrudnionych pracowników
  udział % 2020 udział % 2021
PKP Cargo S.A. 58,6% 56,7%
Lotos Kolej Sp. z o.o. 4,1% 4,2%
Grupa DB 4,1% 3,8%
PKP LHS 3,3% 3,5%
PUK Kolprem 3,1% 3,0%
Pol-Miedź Trans 2,6% 2,6%
Grupa CTL 2,5% 2,6%
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. 2,0% 2,2%
Pozostali 19,8% 21,4%

DANE ROCZNE

Zatrudnienie w latach 2011-2021
rok liczba zatrudnionych zmiana % rok do roku
2011 33 094
2012 33 210 0,4%
2013 32 263 -2,9%
2014 30 978 -4,0%
2015 27 908 -9,9%
2016 27 590 -1,1%
2017 27 258 -1,2%
2018 28 274 3,7%
2019 28 340 0,2%
2020 26 929 -5,0%
2021 25 973 -3,6%

 

Zatrudnienie według płci w latach 2015-2021 obliczone w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
rok kobiety zmiana % rok do roku mężczyźni zmiana % rok do roku
2015 6 233 26 610
2016 6 120 -1,81% 25 357 -4,71%
2017 6 046 -1,21% 25 008 -1,38%
2018 6 430 6,36% 26 428 5,68%
2019 6 783 5,49% 26 464 0,13%
2020 6 201 -8,58% 23 873 -9,79%
2021 6 175 -0,42% 22 936 -3,92%

 

Zatrudnienie wśród maszynistów w latach 2015-2021 obliczone w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
rok liczba zatrudnionych zmiana % rok do roku
2015 7 447
2016 8 930 19,91%
2017 8 850 -0,90%
2018 8 855 0,06%
2019 8 807 -0,54%
2020 7 847 -10,90%
2021 7 168 -8,65%

 

PLIK DANE 2003-2021

Pliki - zagregowane dane
parametry pliki do pobrania
zatrudnienie wśród przewoźników

 

zatrudnienie według stanowiska w latach 2017-2021
łączne zatrudnienie w latach 2003-2021

 

*Struktura wiekowa obliczona w oparciu o kalkulację ekwiwalentu czasu pracy pracowników (etatów) w ramach działalności kolejowej w prezentowanych latach. Jako ekwiwalent pełnego czasu pracy należy rozumieć całkowitą liczbę godzin (wraz z nadgodzinami) przepracowaną na stanowisku pracy, podzieloną przez średnią liczbę godzin przepracowanych rocznie na pełnoetatowym stanowisku.

do góry