Nawigacja

Zatrudnienie w sektorze towarowym

Zatrudnienie w sektorze towarowym

 Najnowsze dane Dane podstawowe Udziały przewoźników
Dane roczne  Pliki - Dane 2003-2020

NAJNOWSZE DANE

Zatrudnienie w sektorze przewozów towarowych
  2018 2019 2020
liczba zatrudnionych 28 274 28 340 26 929

DANE PODSTAWOWE

Struktura zatrudnienia według stanowiska w przewozach towarowych
stanowisko 2019 udział % 2019 2020 udział % 2020
maszynista 8 103 28,6% 7 663 28,5%
ustawiacz 2 303 8,1% 2 134 7,9%
rewident taboru 2 094 7,4% 1 731 6,4%
kierownik pociągu 1 303 4,6% 835 3,1%
manewrowy 925 3,3% 808 3,0%
prowadzący pojazdy kolejowe 610 2,2% 528 2,0%
dyżurny ruchu 471 1,7% 334 1,2%
toromistrz 156 0,6% 127 0,5%
nastawniczy 89 0,3% 67 0,2%
automatyk 41 0,1% 48 0,2%
zwrotniczy 17 0,1% 17 0,1%
dróżnik przejazdowy 10 0,0% 6 0,02%
dyspozytor b.d. 1 021 3,8%
pozostałe stanowiska 12 219 43,1% 11 610 43,1%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników w przewozach towarowych według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2019 udział % 2019 2020 udział % 2020
kobiety 6 783 20,4% 6 201 20,6%
mężczyźni 26 464 79,6% 23 873 79,4%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników w przewozach towarowych według grupy wiekowej obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2019 udział % 2019 2020 udział % 2020
pracownicy do 30 lat 3 351 10,1% 2 818 9,4%
pracownicy od 30 do 50 lat 13 622 41,0% 12 120 40,3%
pracownicy powyżej 50 lat 16 273 48,9% 15 135 50,3%

 

Struktura zatrudnienia dla maszynistów w przewozach towarowych według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2019 udział % 2019 2020 udział % 2020
kobiety 3 0,03% 3 0,04%
mężczyźni 8 766 99,97% 7 844 99,96%

 

Struktura zatrudnienia dla maszynistów w przewozach towarowych według grupy wiekowej obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2019 udział % 2019 2020 udział % 2020
pracownicy do 30 lat 955 10,8% 595 7,6%
pracownicy od 30 do 50 lat 3 897 44,2% 3 382 43,1%
pracownicy powyżej 50 lat 3 955 44,9% 3 870 49,3%

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Przewoźnicy wg udziału liczby zatrudnionych pracowników
przewoźnicy udział % 2019 udział % 2020
PKP Cargo S.A. 61,0% 59,0%
Lotos Kolej Sp. z o.o. 4,0% 4,0%
Grupa DB 4,0% 4,0%
PUK Kolprem 3,0% 3,0%
PKP LHS 3,0% 3,0%
Pol-Miedź Trans 3,0% 3,0%
Grupa CTL 3,0% 3,0%

DANE ROCZNE

Zatrudnienie w latach 2011-2020
rok liczba zatrudnionych zmiana % rok do roku
2011 33 094
2012 33 210 0,35%
2013 32 263 -2,85%
2014 30 978 -3,98%
2015 27 908 -9,91%
2016 27 590 -1,14%
2017 27 258 -1,20%
2018 28 274 3,73%
2019 28 340 0,23%
2020 26 929 -4,98%

 

Zatrudnienie według płci w latach 2015-2020 obliczone w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
rok kobiety zmiana % rok do roku mężczyźni zmiana % rok do roku
2015 6 233 26 610
2016 6 120 -1,81% 25 357 -4,71%
2017 6 046 -1,21% 25 008 -1,38%
2018 6 430 6,36% 26 428 5,68%
2019 6 783 5,49% 26 464 0,13%
2020 6 201 -8,58% 23 873 -9,79%

 

Zatrudnienie wśród maszynistów w latach 2015-2020 obliczone w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
rok liczba zatrudnionych zmiana % rok do roku
2015 7 447
2016 8 930 19,91%
2017 8 850 -0,90%
2018 8 855 0,06%
2019 8 807 -0,54%
2020 7847 -10,51%

PLIK DANE 2003-2019

Pliki - zagregowane dane
parametry pliki do pobrania
zatrudnienie wśród przewoźników

 

zatrudnienie według stanowiska w latach 2017-2020
łączne zatrudnienie w latach 2003-2020

 

*Struktura wiekowa obliczona w oparciu o kalkulację ekwiwalentu czasu pracy pracowników (etatów) w ramach działalności kolejowej w prezentowanych latach. Jako ekwiwalent pełnego czasu pracy należy rozumieć całkowitą liczbę godzin (wraz z nadgodzinami) przepracowaną na stanowisku pracy, podzieloną przez średnią liczbę godzin przepracowanych rocznie na pełnoetatowym stanowisku.

do góry