Nawigacja

Punktualność pasażerska

< Najnowsze daneDane podstawowe Punktualność na stacjachDane roczne
Pliki do pobraniaMetodyka

NAJNOWSZE DANE

Podstawowe parametry
jednostka miary styczeń luty marzec I kwartał
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 6 min) 91,61% 91,97% 89,60% 91,02%
liczba pociągów uruchomionych 151 806 140 513 155 849 448 168
liczba pociągów opóźnionych od 6 min 12 734 11 289 16 201 40 224
jednostka miary kwiecień maj  czerwiec  II kwartał
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 6 min) 91,70% 90,36% 87,22% 89,75%
liczba pociągów uruchomionych 144 761 151 765 148 688 445 214
liczba pociągów opóźnionych od 6 min 12 014 14 629 19 008 45 651
jednostka miary lipiec sierpień wrzesień III kwartał
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 6 min)        
liczba pociągów uruchomionych        
liczba pociągów opóźnionych od 6 min        
jednostka miary październik listopad grudzień  IV kwartał
wskaźnik punktualności na przybyciu (od 6 min)        
liczba pociągów uruchomionych        
liczba pociągów opóźnionych od 6 min        
 
Dane o punktualności przewozów pasażerskich w podziale miesięcznym [%]
miesiąc 2019 2020 2021 2022 zmiana 2022/2021 [p. proc.]
styczeń 91,42% 93,95% 90,09% 91,61% 1,52
luty 94,34% 94,28% 87,77% 91,97% 4,20
marzec 93,55% 95,94% 93,27% 89,60% -3,67
kwiecień 94,00% 98,00% 94,01% 91,70% -2,31
maj 93,54% 97,70% 92,62% 90,36% -2,26
czerwiec 90,92% 94,56% 89,48% 87,22% -2,26
lipiec 92,18% 94,33% 86,73%    
sierpień 92,47% 93,64% 89,08%    
wrzesień 91,98% 93,83% 90,37%    
październik 89,46% 93,35% 89,97%    
listopad 92,76% 94,68% 89,30%    
grudzień 93,12% 93,25% 88,74%    
 
 
Dane o punktualności przewoźników pasażerskich w ostatnim kwartale [%]
przewoźnik kwiecień maj czerwiec II kwartał
Arriva RP 95,31% 95,39% 93,30% 94,67%
Koleje Dolnośląskie 90,89% 87,57% 83,65% 87,35%
Koleje Małopolskie 93,13% 93,13% 91,87% 92,71%
Koleje Mazowieckie 91,35% 89,19% 89,62% 90,04%
Koleje Śląskie 94,48% 94,19% 92,21% 93,64%
Koleje Wielkopolskie 94,25% 93,37% 90,35% 92,66%
Leo Express 80,00% 87,50% 80,95% 82,69%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna 95,03% 94,51% 89,08% 92,85%
PKP Intercity 73,43% 69,45% 61,36% 68,02%
PKP SKM 99,30% 98,77% 97,47% 98,53%
POLREGIO 92,05% 91,21% 86,42% 89,86%
RegioJet 71,74% 42,31% 32,00% 49,18%
SKM Warszawa 93,23% 90,93% 93,56% 92,56%
SKPL Cargo 38,89% 46,15% 73,33% 55,41%
Usedomer Baderbahn 98,18% 95,66% 93,33% 95,34%
Warszawska Kolej Dojazdowa 99,05% 99,84% 99,65% 99,52%

 

PUNKTUALNOŚĆ NA STACJACH

Dane o punktualności pociągów na stacjach na podstawie raportów PKP Polskie Linie Kolejowe w 2022 r.
Pliki w formacie CSV do pobrania - punktulaność mierzona dla progu od 6 minut
Wskaźnik punktualności na stacjach - Udział liczby zatrzymań pociągów punktualnych (z uwzględnieniem od 6 minut) w ogólnej liczbie zatrzymań
Liczba zatrzymań pociągów na stacjach
Liczba opóźnionych zatrzymań pociągów od 6 minut
Łączny czas opóźnień  na stacjach w minutach
Średni czas opóźnień na stacjach dla zatrzymań pociągów opóźnionych od 6 minut 
Dane podstawowe o liczbie zatrzymań
Dane o zatrzymaniach w podziale na przewoźników

 

Podstawowe parametry o punktualności w latach 2010-2021
rok wskaźnik punktualności na przybyciu liczba pociągów uruchomionych liczba pociągów opóźnionych
2010 85,09% 1 468 008 370 901
2011 89,83% 1 477 990 420 612
2012 92,08% 1 553 649 405 670
2013 91,61% 1 506 984 392 005
2014 91,08% 1 504 098 385 883
2015 92,36% 1 593 972 364 896
2016 91,22% 1 691 888 330 237
2017 90,17% 1 715 587 359 384
2018 88,54% 1 783 210 419 074
2019 92,46% 1 716 044 370 796
2020 94,62% 1 581 087 280 584
2021 90,11% 1 741 157 525 667
 
Zawartość plików - dane za lata 2010-2022
parametry pliki do pobrania
dane archiwalne (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów pasażerskich w latach 2010-2018
(przed zmianą metody obliczania wskaźnika punktualności)
.zip
dane (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów pasażerskich w latach 2019-2022
(po zmianie metody obliczania wskaźnika punktualności)
.zip
dane (w formacie .csv) dotyczące punktualności pociągów pasażerskich na stacjach w 2022 r. .zip
 

METODYKA

Dane o punktualności przewozów pasażerskich publikowane są na podstawie sprawozdań kwartalnych sporządzanych przez zarządców infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP SKM w Trójmieście, Usedomer Baderbahn oraz Warszawska Kolej Dojazdowa.

Wskaźnik punktualności na przybyciu przedstawiany w procentach stanowi iloraz sumy liczby wszystkich pociągów punktualnych i opóźnionych do 5 minut 59 sekund oraz liczby wszystkich pociągów uruchomionych na sieci zarządców infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP SKM w Trójmieście, Usedomer Baderbahn oraz Warszawska Kolej Dojazdowa.

Dane dotyczące liczby zatrzymań pociągów oraz opóźnieniach na trasie przejazdu publikowane są na podstawie sprawozdań kwartalnych przygotowywanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Dane nie zawierają informacji o przewozach realizowanych na infrastrukturze PKP SKM w Trójmieście, Usedomer Baderbahn oraz Warszawska Kolej Dojazdowa.

do góry