Nawigacja

Rejestr autoryzacji bezpieczeństwa

Wykaz aktualny na 28.02.2022 r.

Uwaga: Autoryzacje bezpieczeństwa których termin ważności upływa w okresie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od 20 marca do odwołania, ulegają wydłużeniu o 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.
Oznacza to, że jeżeli stan epidemii zostanie odwołany 30 stycznia 2021 r. i nie zostanie wprowadzony wtedy stan zagrożenia epidemicznego, to autoryzacje stracą ważność po 180 dniach od 30 stycznia 2021 r.

Do pobrania

 

Nazwa przedsiębiorstwa NIP Krajowy numer ewidencyjny Numer autoryzacji Rodzaj dokumentu (nowy/przedłużenie/zmiana/aktualizacja) Ważność autoryzacji Organ wydający Rodzaj zarządzanej infrastruktury (N, N i Sz, Sz)
CARGOTOR sp. z o.o. 7010403200 0000484401 PL2120200000 Przedłużenie 31.03.2025 Prezes UTK Normalnotorowa i Szerokotorowa
CTL Maczki-Bór S.A. 6440513586 0000361438 PL2120210001 Nowa 16.04.2026 Prezes UTK Normalnotorowa
Euroterminal Sławków sp. z o.o. 6252413963 0000353127 PL2120190000 Przedłużenie 14.07.2024 Prezes UTK Normalnotorowa i Szerokotorowa
Infra Silesia S.A. 6422873251 0000226089 PL2120210003 Nowa 14.05.2026 Prezes UTK Normalnotorowa
Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. 6331960412 0000017437 PL2120210005 Nowa 27.07.2026 Prezes UTK Normalnotorowa
Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe sp. z o.o. 7491946976 0000175867 PL2120200002 Nowa 19.10.2025 Prezes UTK Normalnotorowa
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. 9222492238 0000062888 PL2120200003 Nowa 26.10.2025 Prezes UTK Normalnotorowa i Szerokotorowa
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1132316427 0000037568 PL2120210000 Nowa 01.03.2026 Prezes UTK Normalnotorowa i Szerokotorowa
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 9581370512 0000076705 PL2120210002 Nowa 19.04.2026 Prezes UTK Normalnotorowa
PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. 5020079088 0000313995 PL2120210004 Nowa 23.07.2026 Prezes UTK Normalnotorowa
Województwo Dolnośląskie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu 8992803047 001255179 PL2120200001 Przedłużenie 07.04.2025 Prezes UTK Normalnotorowa
do góry