Nawigacja

Zatrudnienie w sektorze infrastruktury

Zatrudnienie w sektorze infrastruktury

 Najnowsze dane Dane podstawoweDane roczne  Pliki MS Excel - dane 2003-2020

NAJNOWSZE DANE

Zatrudnienie w sektorze zarządców infrastruktury
  2018 2019 2020
liczba zatrudnionych 40 298 40 617 40 617

DANE PODSTAWOWE

Struktura zatrudnienia według stanowiska wśród zarządców infrastruktury
stanowisko 2019 udział % 2019 2020 udział % 2020
dyżurny ruchu 8 728 21,5% 8 705 21,7%
nastawniczy 4 978 12,3% 4 745 11,8%
automatyk 2 217 5,5% 2 204 5,5%
dróżnik przejazdowy 1 915 4,7% 1 702 4,2%
toromistrz 1 440 3,5% 1 440 3,6%
maszynista 706 1,7% 623 1,6%
prowadzący pojazdy kolejowe 25 0,1% 110 0,3%
kierownik pociągu 16 0,04% 17 0,04%
ustawiacz 8 0,02% 5 0,01%
rewident taboru 6 0,01% 6 0,01%
manewrowy 1 0,002% 11 0,03%
dyspozytor b.d. 629 1,6%
zwrotniczy b.d. 1 453 3,6%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników wśród zarządców infrastruktury według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2019 udział % 2019 2020 udział % 2020
kobiety 13 358 32,9% 13 235 33,1%
mężczyźni 27 187 67,1% 26 808 66,9%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników wśród zarządców infrastruktury według grupy wiekowej obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2019 udział % 2019 2020 udział % 2020
pracownicy do 30 lat 4 915 12,1% 4 234 10,6%
pracownicy od 30 do 50 lat 16 419 40,5% 16 634 41,5%
pracownicy powyżej 50 lat 19 211 47,4% 19 176 47,9%

DANE ROCZNE

Zatrudnienie w latach 2011-2020
rok liczba zatrudnionych zmiana % rok do roku
2011 40 809
2012 39 870 -2,30%
2013 38 836 -2,59%
2014 39 534 1,80%
2015 40 596 2,69%
2016 40 934 0,83%
2017 40 663 -0,66%
2018 40 298 -0,90%
2019 40 617 0,79%
2020 40 130 -1,20%

 

Zatrudnienie według płci w latach 2015-2020
rok kobiety zmiana % rok do roku mężczyźni zmiana % rok do roku
2015 12 921 0,00% 27 877 0,00%
2016 13 083 1,25% 28 208 1,19%
2017 12 972 -0,85% 27 922 -1,01%
2018 12 856 -0,89% 27 518 -1,45%
2019 13 358 3,90% 27 188 -1,20%
2020 13 235 -0,92% 26 808 -1,40%

PLIK - DANE 2003-2020

Pliki - zagregowane dane
parametry pliki do pobrania
zatrudnienie wśród zarządców

 

zatrudnienie według stanowiska
łączne zatrudnienie w latach 2003-2020

 

*Struktura wiekowa obliczona w oparciu o kalkulację ekwiwalentu czasu pracy pracowników (etatów) w ramach działalności kolejowej w prezentowanych latach. Jako ekwiwalent pełnego czasu pracy należy rozumieć całkowitą liczbę godzin (wraz z nadgodzinami) przepracowaną na stanowisku pracy, podzieloną przez średnią liczbę godzin przepracowanych rocznie na pełnoetatowym stanowisku.

do góry