Nawigacja

Zatrudnienie w sektorze pasażerskim

Zatrudnienie w sektorze pasażerskim

 Najnowsze dane Dane podstawowe Udziały przewoźników
Dane roczne  Pliki - Dane 2003-2021

NAJNOWSZE DANE

 

Zatrudnienie w sektorze przewozów pasażerskich
  2019 2020 2021
liczba zatrudnionych 23 240 23 131 23 471

DANE PODSTAWOWE

Struktura zatrudnienia według stanowiska w przewozach pasażerskich
stanowisko 2020 udział % 2020 2021 udział % 2021
maszynista 5 276 22,8% 5 353 22,8%
kierownik pociągu 4 019 17,4% 4 050 17,3%
rewident taboru 809 3,5% 764 3,3%
ustawiacz 282 1,2% 256 1,1%
manewrowy 190 0,8% 136 0,6%
zwrotniczy 61 0,3% 59 0,3%
nastawniczy 54 0,2% 63 0,3%
dyżurny ruchu 55 0,2% 51 0,2%
prowadzący pojazdy kolejowe 123 0,5% 106 0,5%
toromistrz 17 0,1% 15 0,1%
automatyk 1 0,004% 1 0,004%
dyspozytor 629 2,7% 737 3,1%
kasjer biletowy 1 190 5,1% 1 213 5,2%
konduktor 1 298 5,6% 1 439 6,1%
pracownik utrzymania taboru - - 2 786 11,9%
pozostałe stanowiska 9 127 39,5% 6 442 27,4%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników w przewozach pasażerskich według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2020 udział % 2020 2021 udział % 2021
kobiety 5 799 27,0% 6 480 28,4%
mężczyźni 15 643 73,0% 16 354 71,6%

 

Struktura zatrudnienia dla wszystkich pracowników w przewozach pasażerskich według grupy wiekowej obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2020 udział % 2020 2021 udział % 2021
pracownicy do 30 lat 3 069 14,3% 3 578 15,7%
pracownicy od 30 do 50 lat 9 347 43,6% 10 087 44,2%
pracownicy powyżej 50 lat 9 026 42,1% 9 169 40,2%

 

Struktura zatrudnienia dla maszynistów w przewozach pasażerskich według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2020 udział % 2020 2021 udział % 2021
kobiety 43 0,8% 50 0,9%
mężczyźni 5 219 99,2% 5 439 99,1%

 

Struktura zatrudnienia dla maszynistów w przewozach pasażerskich według płci obliczona w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
  2020 udział % 2020 2021 udział % 2021
pracownicy do 30 lat 1 004 19,1% 1 063 19,4%
pracownicy od 30 do 50 lat 2 500 47,5% 2 715 49,5%
pracownicy powyżej 50 lat 1 758 33,4% 1 711 31,2%

UDZIAŁY PRZEWOŹNIKÓW

Przewoźnicy wg udziału liczby zatrudnionych pracowników
przewoźnicy udział % 2020 udział % 2021
PKP Intercity 35,8% 35,6%
Polregio 28,5% 28,3%
Koleje Mazowieckie 12,5% 12,4%
Koleje Śląskie  4,6% 4,6%
Koleje Wielkopolskie 3,4% 3,7%
Koleje Dolnośląskie 3,3% 3,5%
PKP SKM w Trójmieście 3,3% 3,2%
SKM Warszawa 2,0% 2,1%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna 1,8% 1,9%
Koleje Małopolskie 1,4% 1,6%
Warszawska Kolej Dojazdowa 1,2% 1,1%
UBB 1,0% 1,0%
Arriva RP 0,8% 0,8%
SKPL Cargo 0,3% 0,3%
Pozostałe 0,03% 0,1%

DANE ROCZNE

Zatrudnienie w latach 2011-2021
rok liczba zatrudnionych zmiana % rok do roku
2011 25 915
2012 24 965 -3,67%
2013 23 154 -7,25%
2014 22 766 -1,68%
2015 22 662 -0,46%
2016 22 555 -0,47%
2017 22 602 0,21%
2018 22 647 0,20%
2019 23 240 2,62%
2020 23 131 -0,47%
2021 23 471 1,47%

 

Zatrudnienie według płci w latach 2015-2021 obliczone w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
rok kobiety zmiana % rok do roku mężczyźni zmiana % rok do roku
2015 5 925 16 321
2016 6 263 5,70% 16 528 1,27%
2017 6 170 -1,47% 16 384 -0,87%
2018 5 855 -5,11% 16 373 -0,07%
2019 6 253 6,80% 16 610 1,45%
2020 5 799 -7,26% 15 643 -5,82%
2021 6 480 11,74% 16 354 4,55%

 

Zatrudnienie wśród maszynistów w latach 2015-2021 obliczone w oparciu o ekwiwalent czasu pracy*
rok liczba zatrudnionych zmiana % rok do roku
2015 4 713
2016 5 081 7,82%
2017 5 231 2,96%
2018 5 205 -0,50%
2019 5 526 6,17%
2020 5 262 -4,78%
2021 5 489 4,31%

PLIKI - DANE 2003-2020

Pliki  - zagregowane dane
parametry pliki do pobrania

zatrudnienie wśród przewoźników

 


zatrudnienie według stanowiska w latach 2017-2021

łączne zatrudnienie w latach 2003-2021

 

 

*Struktura wiekowa obliczona w oparciu o kalkulację ekwiwalentu czasu pracy pracowników (etatów) w ramach działalności kolejowej w prezentowanych latach. Jako ekwiwalent pełnego czasu pracy należy rozumieć całkowitą liczbę godzin (wraz z nadgodzinami) przepracowaną na stanowisku pracy, podzieloną przez średnią liczbę godzin przepracowanych rocznie na pełnoetatowym stanowisku.

do góry