Nawigacja

Ranni i zabici

Ranni i zabici

 Ogólne informacje Zdarzenia na przejazdach/przejściach Najechania na osoby poza przejazdami/przejściami

OGÓLNE INFORMACJE

Zdarzenia kolejowe w 2021 r.
  I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021
 liczba osób zabitych 31 42 54 61
 liczba osób ciężko rannych 6 14 21 6

 

Zdarzenia kolejowe w latach 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
liczba osób zabitych 228 169 171 195 161 149 188
liczba osób ciężko rannych 93 94 87 83 48 45 47

 

ZDARZENIA NA PRZEJAZDACH/PRZEJŚCIACH

Liczba zabitych na przejazdach kolejowo-drogowych poszczególnych kategorii w 2021 r.
  I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021
łączna liczba 5 17 12 9
kategoria A - 1 1 -
kategoria B 1 1 3 3
kategoria C 1 4 - -
kategoria D 2 11 7 6
kategoria E 1 - 1 -
kategoria F - - - -
dojścia do peronu - - - -

 

Liczba poszkodowanych (ciężko rannych) na przejazdach kolejowo-drogowych poszczególnych kategorii w 2021 r.
  I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021
łączna liczba 1 6 6 3
kategoria A - 1 1 -
kategoria B - - - -
kategoria C - 3 - 1
kategoria D 1 2 5 2
kategoria E - - - -
kategoria F - - - -
dojścia do peronu - - - -

 

Liczba zabitych na przejazdach kolejowo-drogowych poszczególnych kategorii w latach 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
łączna liczba 55 48 42 49 60 47 43
kategoria A 7 7 5 2 6 5 2
kategoria B 8 4 12 12 9 6 8
kategoria C 9 8 5 11 13 9 5
kategoria D 26 26 15 19 20 24 26
kategoria E 3 3 5 5 8 3 2
kategoria F 2 - - - - - -
dojścia do peronu - - - - 4 - -

 

Liczba poszkodowanych (ciężko rannych) na przejazdach kolejowo-drogowych poszczególnych kategorii w latach 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
łączna liczba 41 39 29 33 22 20 16
kategoria A 5 3 3 2 - 2 2
kategoria B 4 4 1 2 5 6 -
kategoria C 2 5 5 4 3 3 4
kategoria D 28 25 18 22 13 9 10
kategoria E 2 2 2 3 - - -
kategoria F - - - - 1 - -
dojścia do peronu - - - - - - -

 

NAJECHANIA NA OSOBY POZA PRZEJAZDAMI/PRZEJŚCIAMI

Liczba zabitych w wypadkach przy przechodzeniu przez tory w miejscach niedozwolonych w 2021 r.
  I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021
najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach 26 23 41 47

 

Liczba poszkodowanych (ciężko rannych) w wypadkach przy przechodzeniu przez tory w miejscach niedozwolonych w 2021 r.
  I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021
najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach 5 6 14 3

 

Liczba zabitych w wypadkach przy przechodzeniu przez tory w miejscach niedozwolonych w latach 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach 169 114 123 139 99 99 137

 

Liczba poszkodowanych (ciężko rannych) w wypadkach przy przechodzeniu przez tory w miejscach niedozwolonych w latach 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach 43 45 35 43 23 22 28

 

do góry