Nawigacja

Zdarzenia i wypadki kolejowe

Zdarzenia i wypadki kolejowe

 Ogólne informacje Rodzaje wypadków Miernik
Wypadki na przejazdach/przejściachNajechania na osoby poza przejazdami/przejściamiSamobójstwa/próby samobójcze

 

 OGÓLNE INFORMACJE

Zdarzenia kolejowe w I-IV kwartale 2021 r.
  I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021
poważne wypadki 1 2 - -
wypadki 169 154 195 192
incydenty 382 433 500 427

 

Zdarzenia kolejowe w latach 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
poważne wypadki 2 2 4 6 4 6 3
wypadki 636 579 751 732 642 641 710
incydenty 505 837 1 271 1 256 1 263 1 272 1 742

 

RODZAJE WYPADKÓW

Rodzaje wypadków (w tym poważnych wypadków) na liniach kolejowych w latach 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
łączna liczba 640 583 625 613 529 407 576
kolizje 53 59 86 57 57 37 23
wykolejenia 122 110 108 103 105 64 120
wypadki na przejazdach 210 214 217 221 202 169 223
wypadki z udziałem osób i poruszających się pojazdów kolejowych 247 194 207 224 162 135 205
pożar pojazdu kolejowego 0 3 1 5 1 2 2
inne 8 3 6 3 2 - 3

 

Rodzaje wypadków na bocznicach w latach 2017-2021
  2017 2018 2019 2020 2021
łączna liczba 130 125 117 110 137
kolizje 41 42 37 37 13
wykolejenia 63 61 63 59 98
wypadki na przejazdach 20 11 14 6 17
wypadki z udziałem osób i poruszających się pojazdów kolejowych 6 9 2 6 7
pożar pojazdu kolejowego 0 1 0 - -
inne 0 1 1 2 2

 

MIERNIK

Miernik wypadków za lata 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
praca eksploatacyjna (mln poc-km) 218,2 234 242,4 253,5 252,4 237,7 259,2
liczba wypadków 638 581 621 607 525 406 576
miernik 2,92 2,48 2,56 2,39 2,08 1,71 2,22

 

WYPADKI NA PRZEJAZDACH/PRZEJŚCIACH

Liczba wypadków na przejazdach i przejściach na sieci ogólnodostępnej i wydzielonej w I-IV kwartale 2021 r.
  I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021
łączna liczba 60 52 70 54
kategoria A 2 3 3 2
kategoria B 7 6 6 8
kategoria C 7 10 13 5
kategoria D 43 33 45 37
kategoria E 1 - 1 1
kategoria F - - 2 1
dojścia do peronu - - - -

 

Liczba wypadków na przejazdach i przejściach na sieci ogólnodostępnej i wydzielonej w latach 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
łączna liczba 208 212 214 215 199 176 236
kategoria A 17 15 14 7 13 12 10
kategoria B 20 19 23 27 19 16 27
kategoria C 36 26 27 40 27 28 35
kategoria D 123 147 141 132 126 114 158
kategoria E 7 5 9 9 9 4 3
kategoria F 5 0 0 0 0 2 3
dojścia do peronu - - - - 5 - -

 

NAJECHANIA NA OSOBY POZA PRZEJAZDAMI/PRZEJŚCIAMI

Wypadki przy przechodzeniu przez tory w miejscach niedozwolonych w I-IV kwartale 2021 r.
  I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021
najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach 32 35 58 74

 

Wypadki przy przechodzeniu przez tory w miejscach niedozwolonych w latach 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach 235 174 179 203 142 154 199

SAMOBÓJSTWA/PRÓBY SAMOBÓJCZE

Samobójstwa i próby samobójcze w I-IV kwartale 2021 r.
  I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021
samobójstwa  21 28 14 5
próby samobójcze 5 8 3 -

 

Samobójstwa i próby samobójcze w latach 2015-2021
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
samobójstwa  87 114 112 105 156 102 68
próby samobójcze 7 10 12 16 15 23 16

 

do góry